சங்கே முழங்கு

எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு..............

Wednesday, July 18, 2007

Puliyancholai

3 Comments:

At 8:58 PM, Blogger OSAI Chella said...

மக்கா இது மாமரம் மாதிரியில்லா இருக்கு,,,, இன்னும் ஒன்னு தேத்துங்க!எல்லாரும் ரெண்டு படம்லா!

 
At 8:44 AM, Blogger வசந்த் said...

Thanks Chella.

I thought the maximum is two. I will try to find one more from my album.

Thanks
Vasanth

 
At 8:46 AM, Blogger வசந்த் said...

Chella,

The place where I captured this photo is "Puliyancholai".

Thanks
Vasanth

 

Post a Comment

<< Home